Author: rycerze

Wręczenie insygniów Funkcjonariuszom Rady

Wręczenie insygniów Funkcjonariuszom Rady

W niedzielę 10 lipca 2016 r. po mszy św. – w intencji zmarłego założyciela Henryka Dudka oraz w intencji Rycerzy Kolumba z Rady im. św. Anioła Stróża w Gorzycach – uroczyście wprowadzono na urząd...

Wybory do funkcji w Radzie

Wybory do funkcji w Radzie

W dniu 6 czerwca 2016 roku w Radzie Rycerzy Kolumba im. św. Anioła Stróża w Gorzycach Delegat Stanowy przeprowadził wybory Funkcjonariuszy Rady 16 462. Wielkim Rycerzem został wybrany Kazimierz Grzywacz. Delegat Stanowy po wyborach...