Rycerze Kolumba na Światowych Dniach Młodzieży

Na sierpniowym spotkaniu Rycerzy Kolumba podsumowano udział i ich aktywność podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz pomoc w przyjęciu pielgrzymów w rodzinach.