Pielgrzymka do Turzy Śl. 13 sierpnia 2016 r. (Dzień Chorych)