Wręczenie insygniów Funkcjonariuszom Rady

W niedzielę 10 lipca 2016 r. po mszy św. – w intencji zmarłego założyciela Henryka Dudka oraz w intencji Rycerzy Kolumba z Rady im. św. Anioła Stróża w Gorzycach – uroczyście wprowadzono na urząd Funkcjonariuszy Rady.
Mszy św. Przewodniczył kapelan Rady, ks. Proboszcz Stefan Stebel.