Rycerze Kolumba przy rozbiórce salek katechetycznych i budowie domu parafialnego i salek

Budowanie Kościoła Domowego i Wzmacniania Parafii łączy dwie wielkie tradycje Rycerzy Kolumba – budowanie życia katolickich rodzin i ożywiania życia parafii – powiedział Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson.

Anderson dodał, że parafie są naturalnym domem rad Rycerzy Kolumba i miejscem, gdzie najlepiej się rozwijają, wzmacniając wspólnotę parafialną, jako całość.