Rocznica śmierci (+6.07.2015 r.) Henryka Dudka – jednego z założycieli Rycerzy Kolumba w Gorzycach