Wybory do funkcji w Radzie

W dniu 6 czerwca 2016 roku w Radzie Rycerzy Kolumba im. św. Anioła Stróża w Gorzycach Delegat Stanowy przeprowadził wybory Funkcjonariuszy Rady 16 462. Wielkim Rycerzem został wybrany Kazimierz Grzywacz. Delegat Stanowy po wyborach przekazał obowiązki funkcjonariuszom.